Welkom bij GKK - Juridisch Advies en Vertalingen

Samenleven in een dichtbevolkt land als Nederland gaat niet altijd vanzelf. De schaarse ruimte, tegenstrijdige belangen en complexe regelgeving willen nog weleens tot problemen leiden. Dit is bij uitstek het terrein van het omgevingsrecht dat zich bezighoudt met alle wetten, regelingen en plannen die betrekking hebben op milieu, ruimtelijke ordening, natuur, flora en fauna. Maar ook specifieke regelingen op het gebied van landbouw, bouwen, reconstructie en ruilverkaveling vallen er onder. Dit boeiende rechtsgebied heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een waar doolhof van regels waarin zelfs specialisten verdwaald kunnen raken.

GKK Juridisch Advies is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en levert adviezen op maat aan advocatenkantoren, adviesbureaus, milieuorganisaties en overheidsinstellingen. Dit kan eenmalig, maar ook een wat vastere relatie behoort tot de mogelijkheden. Hiervoor is het adviseringsabonnement in het leven geroepen. Hoewel het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt bij het adviseren van andere adviseurs kunnen ook bedrijven en particulieren gebruik maken van de expertise van GKK Juridisch Advies. Voor meer informatie kunt u onder het kopje Juridische advies terecht.

Naast advisering houdt het onderdeel GKK Juridische Vertalingen zich bezig met de vertaling en redactie van juridische teksten uit het Frans. Met enige regelmaat wordt er ook in Frans rechterlijke kwesties geadviseerd. De nadruk ligt echter vooral op de juridische controle van teksten van derden.

Greenhost webhosting
Topaas Webdesign